TRULY MADLY KIND - BLUE

시 중 가
99,000
판 매 가
69000
프로모션코드
할인쿠폰
쿠폰사용
적립금
3%
재고수
품절
수량
품절

 

 

얼반오리지널의 TMK (티엠케이 토트)는 넉넉한 사이즈의 숄더백/버킷백입니다. 

 

 

 • 메인 마그넷 버튼 잠금
 • 1 외부 마그넷 포켓 
 • 1 내부 지퍼 포켓
 • 2 슬리브 포켓
 • H38cm x W34cm x D20cm
 • 어깨 스트랩 길이: 35.5cm

 

PETA (세계동물협회) 인증 비건가죽// 동물학대 NO!// 최소한의 화학처리 // 친환경 소재

 

 

 

 

The Truly Madly Kind by Urban Originals is a roomy carry all tote that can be carried on the shoulder. This soft vegan leather bag features a main button enclosure, an internal zip pocket and two slip pockets, and a large external button pocket.

 

 • Main Button enclosure
 • 1 x external button pocket 
 • 1x internal zip pocket and 2x slip pockets
 • H38cm x W34cm x D20cm
 • Handle drop 35.5cm
 • PETA certified vegan // Cruelty Free // Low Chemical // Eco-Conscious Fabrics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Black

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@fresh_miel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

상품 문의
No 제목 작성자 날짜 상태
등록된 게시글이 없습니다.
상품 리뷰
No 제목 작성자 날짜 평점

얼반 오리지널의 다양한 혜택을 받아보세요.