DANCER WALLET - YELLOW

판 매 가
66000
프로모션코드
할인쿠폰
쿠폰사용
적립금
3%
재고수
품절
수량
품절

얼반오리지널의 댄서월렛은 클래식한 디자인과 아주 부드러운 비건레더의 조합으로 최고의 지갑이라 할 수 있습니다. 12개의 카드슬롯과 ID 윈도우 동전을 넣을 수 있는 지퍼파우치가 있습니다.

 

  • 두 개의 마그넷 잠금
  • 12 카드 슬롯
  • 지퍼 파우치
  • 사이즈: H 11cm x W 19.5cm x D 2cm

 

PETA (세계동물협회) 인증 비건가죽// 동물학대 NO!// 최소한의 화학처리 // 친환경 소재

 

 

The Dancer Wallet by Urban Originals is one of our best wallets. Super soft to the touch with a classic design, this 'handbag hero' offers 12 card slots, an ID card window, 4 additional pockets and a zipper pouch for your coins.

  • Flap-snap closure with 2 buttons
  • 12 card slots
  • Zipper pouch
  • Dimensions: H 11cm x W 19.5cm x D 2cm

 

PETA Certified Vegan leather // Cruelty Free // Low Chemical // Eco Conscious Fabrics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Black

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yellow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

상품 문의
No 제목 작성자 날짜 상태
등록된 게시글이 없습니다.

얼반 오리지널의 다양한 혜택을 받아보세요.