SUNSET WALLET - BLUSH

판 매 가
66000
프로모션코드
할인쿠폰
쿠폰사용
적립금
3%
수량

얼반오리지널의 선셋월렛은 아이코닉하고 시대를 넘나드는 디자인으로 12개의 카드 슬롯, 동전 수납이 가능한 지퍼포켓과 버튼 잠금이 있습니다. 휴대폰까지 수납이 가능한 월렛 겸 클러치 입니다.

 

  • 비건 레더
  • 12 카드 슬롯
  • 지퍼 파우치
  • 스냅 잠금
  • 사이즈: H11cm x W19cm x D4.5cm

 

PETA (세계동물협회) 인증 비건가죽// 동물학대 NO!// 최소한의 화학처리 // 친환경 소재

 

 

 

 

The Sunset Wallet by Urban Originals is an iconic and timeless wallet made from cruelty-free leather. This timeless wallet provides 12 card slots, zipper pouch and flap-snap button enclosure.

  • Vegan Leather
  • 12 card slots
  • Zipper pouch
  • Flap-snap closure
  • Dimensions: H11cm x W19cm x D4.5cm

 

PETA Certified Vegan leather // Cruelty Free // Low Chemical // Eco Conscious Fabrics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blush

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

상품 문의
No 제목 작성자 날짜 상태
등록된 게시글이 없습니다.

얼반 오리지널의 다양한 혜택을 받아보세요.